Follow Cavotec

Nästa steg i Cavotecs omstrukturering [Swedish]

Press release   •   Sep 08, 2011 09:42 GMT

Till Cavotecs glädje röstade 92,6 procent av aktieägarna för förslaget att byta ut sina aktier i Cavotec mot aktier i det schweiziska bolaget Cavotec SA samtidigt som aktierna i Cavotec SA listas på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen.

Cavotecs omstruktureringsprocess kommer att ske i följande steg:

(a) Cavotec SA kommer att formellt ansöka hos NASDAQ OMX Stockholmsbörsens bolagskommitté om att få sina aktier noterade på börsen. Bolagskommittén kommer att behandla ansökan vid sitt sammanträde den 16 september 2011.

(b) Förutsatt att kommittén godkänner ansökan kommer Cavotec sedan att ansöka hos Högsta Domstolen om nödvändiga tillstånd för att genomföra omstruktureringen.

(c) Den 26 september 2011 kommer att vara den sista dagen för handel med Cavotecs aktier på NZSX. All handel kommer att vara stängd från börsens öppnande den 27 september 2011.

(d) Avstämningsdag för att bestämma vilka aktieägare som omfattas av omstruktureringen blir den 29 september 2011.

(e) Omstruktureringen kommer att genomföras den 3 oktober 2011, vilket innebär att Cavotecs aktier då återkallas och att aktier i Cavotec SA utfärdas i förhållandet 1 till 1. Omedelbart före genomförandet av omstruktureringen kommer Cavotecs aktier att avnoteras från NZSX.

(f) Runt den 7 oktober 2011 kommer aktieägare att få sig tillsänt detaljer om sitt ägande i Cavotec SA.

(g) Den 19 oktober 2011 kommer aktierna i Cavotec SA att börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm.

Om det skulle bli några ändringar av dessa datum kommer Cavotec genast att tillkännage detta via meddelandetjänsten hos NZX. Cavotec kommer också att tillkännage när tillståndet från NASDAQ OMX Stockholmsbörsens bolagskommitté att notera aktierna i Cavotec SA är klart samt när Högsta Domstolen har givit sitt slutgiltiga tillstånd under ackordsuppgörelsen. Om inte båda dessa villkor uppfylls kommer omstruktureringen inte att genomföras.

För vidare information om detta pressmeddelande kontakta Michael Scheepers, chef för Investor Relations & PR, på michael.scheepers@cavotec.com.

Cavoteckoncernen är en världsledande leverantör av innovativa lösningar som möjliggör en mer hållbar verksamhet inom sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt allmän industri. Besök gärna vår webbplats www.cavotec.com.


Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.