Skip to content

Press release -

Cavotec klart för notering på Stockholmsbörsen

Cavotec MSL kan meddela att följande steg på vägen mot bolagets notering på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen nu är avklarade:

  • Stockholmsbörsens bolagskommitté har givit sitt godkännande
  • S.k. Scheme of Arrangement har godkänts av Nya Zeelands High Court
  • Det blir ingen nyemission i samband med noteringen


Fredagen den 23 september godkände Stockholmsbörsens bolagskommitté Cavotecs ansökan om att noteras på börsen i Stockholm. Godkännandet, som är avhängigt av ytterligare några administrativa åtgärder samt att noteringsprospektet slutgiltigt registreras av den svenska Finansinspektionen, är ett avgörande steg mot bolagets notering på Stockholmsbörsen.

Ytterligare ett viktigt steg togs måndagen den 26 september när Nya Zeelands High Court gav Cavotec tillstånd att, in enlighet med paragraf 236 i ”Companies Act 1993”, fullfölja den föreslagna ackordsuppgörelsen och processen att avnotera bolaget från börsen i Nya Zeeland.

– Godkännandet från Stockholmsbörsens bolagskommitté är en milstolpe för vårt företag, det ger tydliga signaler att Cavotec accepteras som en del i en av världens största aktiebörser. Att Nya Zeelands High Court givit oss tillstånd att fortsätta den föreslagna ackordsuppgörelsen bereder vägen för koncernens framtida tillväxt, säger Cavotecs vd Ottonel Popesco.

Måndagen den 26 september beslutade styrelsen i Cavotec SA också att inte öka kapitalet i samband med noteringen på Stockholmsbörsen.

– Vår styrelse har beslutat att ingen nyemission behövs i nuläget eftersom Cavotec har en stark balansräkning och nyligen tecknade ett kreditavtal omfattande 80 miljoner euro. Bolaget fortsätter att göra fantastiska framsteg på marknaden och har levererat enastående resultat. Detta, i kombination med den nuvarande osäkerheten på de finansiella marknaderna, gör att vi anser att en nyemission i detta läge skulle ge fel signaler både till våra investerare och till marknaden i allmänhet. Styrelsen kommer att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra aktielikviditeten i Cavotec och bredda den svenska aktieägarbasen när marknadsvillkoren förbättras, kommenterade Cavotecs styrelseordförande Stefan Widegren.

Styrelsen är fortsatt optimistisk inför noteringen på Stockholmsbörsen. Den starka orderboken på 102,1 miljoner euro i slutet av augusti är resultatet av ett brett produktutbud och global närvaro – två nyckelfaktorer för Cavotecs fortsatta framgång som leverantör av system för innovativ och hållbar integrering mellan fast och mobil energi-, bränsle- och flygplatsutrustning.

Aktieägarna kommer inom några dagar att få en uppdaterad plan över hur ackordsuppgörelsen framskridit hittills. De kommer också att få en detaljerad beskrivning över hur handel med aktierna kommer att gå till för de aktieägare som är bosatta i Nya Zeeland.

Related links

Subjects

Tags


Cavotec is a leading global engineering group, developing innovative technologies that enable the maritime, airports, mining and tunnelling, and general industry sectors to operate productively and sustainably.

Press contacts

Memed Üzel

Memed Üzel

Press contact Chief Commercial Officer +41 91 911 4010

Related content

Related stories

We connect the future.

Cavotec is a leading cleantech company that designs and delivers connection and electrification solutions to enable the decarbonization of ports and industrial applications. Backed by more than 40 years of experience, our systems ensure safe, efficient and sustainable operations for a wide variety of customers and applications worldwide.

Cavotec
Via Pioda 14
CH-6900 Lugano Switzerland